Việt (Vietnamese) Coronavirus Info

Communication

May 20: Thẻ Cứu Trợ Thực Phẩm: Đạo Luật Ứng Phó Coronavirus Đầu Tiên Cho Các Gia Đình Liên Bang Năm 2020 cung cấp các phúc lợi, được gọi là Chuyển Tiền Phúc Lợi Bằng Điện Tử Vì Đại Dịch (P-EBT), cho những gia đình có trẻ em trong độ tuổi đi học, những ai sẽ nhận được các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá nếu trường học không đóng cửa. Gia đình của trẻ em trong độ tuổi đi học (K-12) tại các trường công lập ở Philadelphia sẽ nhận được khoản trợ cấp thực phẩm khoảng $365 cho mỗi trẻ em ở tuổi đi học trong gia đình. Phúc lợi này sẽ được Bộ Dịch Vụ Xã Hội Pennsylvania (DHS) cấp dưới dạng thẻ P-EBT. Xin quý vị hãy tìm hiểu thêm bằng cách gọi đường dây nóng của mình, hoặc truy cập trang web (bằng tiếng Anh) tại đây here.

April 28: Letter to families with SENIORS

April 27:

Xin chào các gia đình của Sở Giáo Dục Philadelphia. Đây là thông tin cập nhật về ngày và giờ hoạt động của 2 Trung Tâm Hỗ Trợ Kỹ Thuật của chúng tôi, nơi bạn có thể đến để bảo trì hoặc mượn máy Chromebook do Sở Giáo Dục phát nếu con bạn vẫn cần một cái để học ở nhà. Trung tâm vẫn tiếp tục mở cửa vào ngày mai thứ ba 28 tháng 4 từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Tuy nhiên, từ thứ tư ngày 29 tháng 4 cho đến thứ sáu ngày 1 tháng 5, cả 2 trung tâm sẽ mở cửa từ 9 giờ sáng và đóng cửa lúc 1 giờ trưa. Sau đó bắt đầu từ thứ hai ngày 4 tháng 5, cả hai trung tâm sẽ hoạt động một tuần chỉ có 3 ngày vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu, từ 9 giờ sáng đến 1 giờ trưa. Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật thứ nhất tọa lạc ở Trung Tâm Giáo Dục của Sở số 440 Phía Bắc Đường Broad và trung tâm thứ hai ở trong tòa nhà Fitzpatrick Annex Building, phía sau Trường Tiểu Học Fitzpatrick số 4101 Chalfont Drive. Bạn cũng có thể nhận được hỗ trợ bằng cách gọi đến đường dây nóng của Chromebook số 215-400-4444 hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ FamilyTechSupport@philasd.org. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.philasd.org.

Hãy giữ gìn sức khỏe và chúc các bạn được bình yên.

April 22: Digital Learning Plan Letter from Dr. Hite and website materials

April 21:

Xin chào. Đây là Sở Giáo Dục Philadelphia với thông tin cập nhật quan trọng. Việc phân phối bữa ăn mang đi tại 49 địa điểm các trường sẽ được chuyển sang mỗi tuần chỉ có một ngày. Bắt đầu từ ngày 23 tháng 4, mỗi ngày thứ Năm từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa, bạn có thể đến nhận một thùng gồm 5 bữa ăn sáng, 5 bữa ăn trưa và nửa gallon sữa cho mỗi học sinh trong gia đình bạn. Mỗi thùng nặng sáu pound, vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên mang theo xe đẩy hoặc phương tiện khác để dễ dàng vận chuyển các thùng nếu bạn đến lấy thực phẩm cho nhiều học sinh trong gia đình.

Lịch trình mỗi tuần một ngày là biện pháp chủ động mà chúng tôi đang thực hiện để hỗ trợ thêm cho chính sách cách ly của thành phố, làm giảm bớt sự tương tác xã hội và giúp cho việc lây lan của dịch coronavirus được giảm xuống. Biện pháp giữ khoản cách khi giao tiếp, sử dụng khẩu trang và găng tay và các nỗ lực an toàn khác sẽ được tiếp tục thực hiện để đảm bảo cho mọi người được an toàn trong lúc phân phối thực phẩm.

Cảm ơn bạn đã hỗ trợ nỗ lực an toàn quan trọng này. Để biết thông tin cập nhật, hãy truy cập trang web www.philasd.org. Hãy giữ gìn sức khỏe và chúc mọi người được bình yên.

April 20: Update from Dr. Hite

April 17: Bắt đầu từ Thứ Hai ngày 20 tháng 4, các gia đình học sinh từ K-12 của Sở Giáo Dục Philadelphia nào vẫn cần mượn máy Chromebook thì có thể đến nhận một cái tại một trong hai Trung Tâm Parent & Family Technology Support Centers: Tại Education Center, số 440 phía Bắc Đường Broad, tầng 1, và tại Fitzpatrick Annex Building (phía sau Trường Tiểu Học Fitzpatrick), số 4101 Đường Chalfont. Cả hai trung tâm sẽ mở cửa từ Thứ Hai đến tháng Sáu từ 9:00 sáng – 4:00 chiều, ngoại trừ ngày lễ. Phụ huynh, người giám hộ hoặc bất kỳ người lớn nào có tên trong hồ sơ là người liên lạc khi khẩn cấp cho học sinh thì họ phải mang theo giấy chứng minh khi đến nhận thiết bị. Học sinh trung học nên mang theo thẻ học sinh do Sở Giáo Dục cấp. Xin vui lòng truy cập trang web www.philasd.org  để biết thêm thông tin.

April 12: Chromebook Help and Xác Nhận Của Học Sinh Mượn Chromebook 

April 9: Xin chào các gia đình của Sở Giáo Dục Philadelphia. Đây là tin nhắn quan trọng. Bộ Giáo Dục Pennsylvania đã thông báo rằng tất cả các trường thuộc Tiểu Bang Pennsylvania, bao gồm cả Philadelphia, sẽ đóng cửa cho đến cuối năm học để giúp ngăn chặn sự lây lan của coronavirus.

Trong khi các cơ sở trường học bị đóng cửa, học sinh vẫn có thể tiếp tục học tập. Kế hoạch học tập từ xa của Sở Giáo Dục sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 20 tháng 4. Giáo viên sẽ giúp học sinh ôn lại những gì các em đã học trước đó trong năm học và học những nội dung và kỹ năng mới mà chúng sẽ học trong học kỳ 4. Tất cả học sinh từ Mẫu Giáo cho đến lớp 12 sẽ cần có máy tính và truy cập internet để tham gia. Nếu bạn cần mượn Chromebook, bạn có thể nhận nó miễn phí tại trường của con mình. Mỗi trường sẽ cho biết ngày và giờ cụ thể mà bạn sẽ đến nhận tại trường của họ. Xin vui lòng truy cập trang web www.philasd.org để biết thêm thông tin, bao gồm cách truy cập các nguồn internet và wifi miễn phí hoặc với chi phí thấp. Chúng ta hãy cùng nhau giúp cho các học sinh sẵn sàng học tập từ xa vào ngày 20 tháng 4.

Hãy giữ gìn sức khỏe và chúc các bạn được bình yên.

April 6: Internet options 
April 1: Chương Trình Cho Mượn Máy Chromebook
March 31: Thơ Của Tiến Sĩ Hite Về Chương Trình Cho Mượn Máy Chromebook

Past Communications
March 26: Update from Dr. Hite
March 23: Letter from Dr. Hite
March 13: Letter from Dr. Hite re: School Closing
March 12: Letter from Dr. Hite
March 11: Letter from Dr. Hite
March 6: Letter from Dr. Hite
Feb 27:  Những Gì Các Gia Đình Cần Biết