The School District Of Philadelphia

Tham Gia Vào Việc Giáo Dục Con Em Quý Vị

Kỳ vọng của giáo viên và các nhân viên nhà trường khác đối với gia đình ở Hoa Kỳ là gì? Quý vị có thể hỏi giáo viên về sự tiến bộ của con mình hay không? Quý vị có muốn tình nguyện làm việc tại trường của con mình? Các trường học có chào đón các gia đình không cần biết tình trạng nhập cư của họ như thế nào hay không? Phần này sẽ cung cấp cho quý vị những thông tin về cách thức để trở thành một người tham gia tích cực trong việc học của con quý vị.

Tham Gia

Truyền Đạt Giữa Gia Đình và Nhà Trường

Sở Giáo Dục Philadelphia cung cấp nhiều phương tiện khác nhau để tạo điều kiện giao tiếp dễ dàng giữa nhân viên nhà trường và gia đình đa ngôn ngữ: Trợ Tá Tư Vấn Song Ngữ (BCA) làm việc ở nhiều trường học, và cũng có dịch vụ phiên dịch và dịch thuật qua điện thoại.

Trợ Tá Tư Vấn Song Ngữ (BCA)
Thông Dịch Qua Điện Thoạ
Thông Tin Bằng Ngôn Ngữ Của Quý Vị

Cổng Thông Tin Phụ Huynh

Cổng Thông Tin Phụ Huynh và Gia Đình của Sở Giáo Dục Philadelphia cung cấp cho quý vị những thông tin về học tập của học sinh, chẳng hạn như điểm số, số ngày đến trường, bài làm về nhà, lịch trình, việc vận chuyển, v.v …

Hội Đồng Cố Vấn Học Đường (SAC)

Nguyên tắc của Hội Đồng Cố Vấn Học Đường (SAC) là khi phụ huynh / thành viên trong gia đình tham gia vào trường học của học sinh thì thành tích học tập của con em họ sẽ được cải thiện. Hãy chia sẻ ý kiến của quý vị, hãy tham gia vào SAC của trường con mình!

Họp Phụ Huynh Và Giáo Viên

Tờ hướng dẫn này sẽ giúp quý vị bắt đầu việc trao đổi với giáo viên về việc học tập của con mình và phương pháp hợp tác để hỗ trợ cho học sinh.

Hướng Dẫn Phụ Huynh Trong Phiên Họp Nhận Phiếu Điểm
Lịch Năm Học

Khóa Học và Đào Tạo Của Học Viện Gia Đình (FACT)

FACT cung cấp nhiều loại khóa học và đào tạo cho các gia đình. Dòng người Mỹ mới cung cấp các chủ đề liên quan đến người nhập cư và người tỵ nạn. Hãy bắt đầu tham dự một lớp ngày hôm nay!


Tình Nguyện

Có phải quý vị muốn đến làm việc tình nguyện tại trường của con mình nhưng lại không biết bắt đầu như thế nào? Tài liệu này sẽ cung cấp cho quý vị hướng dẫn từng bước về những việc cần làm.