The School District Of Philadelphia

Sức Khỏe và Sự An Toàn

Sức khoẻ của gia đình quý vị rất quan trọng đối với chúng tôi. Quý vị có cần danh sách các loại thuốc chủng ngừa theo quy định cho trẻ em ở độ tuổi đến trường hay không? Quý vị đã thảo luận về việc phòng cháy và an toàn với gia đình của mình chưa? Phần này cung cấp nhiều chủ đề liên quan đến sức khoẻ bao gồm việc tiếp cận với các dịch vụ y tế và các chuyên gia về hành vi.

Sức Khoẻ và Sự An Toàn

Quy Định Mới Về Việc Chích Ngừa

Xin vui lòng đọc về những quy định chích ngừa bổ sung cho học sinh trung học có hiệu lực vào tháng 8 năm 2017. Nhiều học sinh đã được tiêm tất cả các loại vắc-xin cần thiết, tuy nhiên, những em khác cần phải tiêm thêm văcxin.

Kế Hoạch Thoát Hiểm Khi Hỏa Hoạn và Danh Sách Những Điều Cần Kiểm Tra

Trò chuyện với con quý vị về nguy cơ hỏa hoạn và những gì phải làm trong trường hợp khẩn cấp. Lập kế hoạch phòng hỏa hoạn với con của quý vị và thảo luận với em về danh sách kiểm tra an toàn.

Trung Tâm Y Tế

Cần đến phòng y tế? Danh sách tổng hợp này cung cấp cho quý vị địa chỉ của các phòng khám trong thành phố Philadelphia và vùng phụ cận.

Bắt Nạt và Quấy Nhiễu (báo cáo)

Bắt Nạt và Quấy Nhiễu