The School District Of Philadelphia

Shëndeti dhe Siguria

Shëndeti i familjes tuaj eshtë i rëndësishëm për ne. A keni nevojë për një listë të vaksinave të kërkuara për femijët e moshës shkollore? A i keni diskutuar çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes nga zjarri me familjen tuaj? Ky seksion ofron një gamë temash që përfshijnë aksesin në shërbimet shendetësore dhe të sjelljes.

Shëndeti dhe Siguria

Kërkesat Aktuale të Vaksinimit

Lexoni për kerkesat shtesë të vaksinimit për nxenësit e shkollës së mesme që u benë efektive në Gusht 2017. Shumë nxenës i kanë kryer të gjitha vaksinat e kerkuara, të tjerët do të duhet të bejnë vaksina shtesë.

Plani i Evakuimit në Rast Zjarri dhe Lista e Veprimeve

Flitni me femijën për rrezikun nga zjarri dhe veprimet që ndermerren në rast urgjence. Hartoni një plan evakuimi dhe diskutoni listën e veprimeve.

Qëndrat Shendetësore

Keni nevojë të vizitoheni në një klinikë shëndetësore? Kjo listë e plotë ju ofron adresat e klinikave në Filadelfia dhe rrethinat e saj.

Bullimi dhe Ngacmimi

Bullimi dhe Ngacmimi