Xin chào các gia đình! Trang web của Sở Giáo Dục Philadelphia được tạo ra bằng tiếng Anh và để công nhận nhiều gia đình quốc tế và đa ngôn ngữ của chúng tôi. Chúng tôi kết hợp việc sử dụng Google Translate (Dịch) để đảm bảo giúp cho toàn bộ cộng đồng của chúng tôi có phương tiện sử dụng những thông tin mà họ cần. Chúng tôi mời bạn sử dụng hướng dẫn từng bước và dễ làm theo TẠI ĐÂY để nhanh chóng tìm hiểu cách thức xem nội dung bằng ngôn ngữ của bạn trên toàn bộ trang web của chúng tôi.

Nguồn Tài Liệu Cho Các Gia Đình

 • Hỗ Trơ Học Tập

  Tìm hiểu về các chương trình học và dịch vụ do Sở Giáo Dục cung cấp.

 • Quyền Hạn Và Trách Nhiệm Của Học Sinh

  Tìm hiểu về công việc của Văn Phòng Quyền Hạn Và Trách Nhiệm Của Học Sinh, nơi hỗ trợ một môi trường học tập an toàn đồng thời bảo vệ các quyền hạn của học sinh và gia đình.

 • Chuẩn Bị Cho Đại Học Và Ngành Nghề

  Tìm các công cụ hữu ích cho học sinh và gia đình để chuẩn bị cho đại học và nghề nghiệp một cách đáng kể.

 • Bổ Túc Văn Hóa

  Tìm hiểu về các con đường khác để tốt nghiệp của Sở Giáo Dục

 • Quy Định Về Đồng Phục

  Tìm hiểu thêm thông tin về quy định đồng phục của con bạn bao gồm danh sách màu sắc đồng phục của tất cả các trường.

 • Nội Quy

  Tìm hiểu về các quy tắc và quy định dành cho học sinh của Sở Giáo Dục

 • Liên Hệ Sở Giáo Dục

  Nếu bạn không thể tìm thấy những gì bạn đang tìm, danh sách này kết nối các câu hỏi với các phòng ban.

 • Giáo Dục Kỹ Thuật Và Hướng Nghiệp

  Tìm hiểu thêm về chương trình Giáo Dục Kỹ Thuật và Hướng Nghiệp của Sở Giáo Dục, cung cấp cho học sinh kiến thức học thuật và kỹ thuật cần thiết để thành công trong chương trình đại học và nghề nghiệp.

 • Chìa Khóa Học Tập

  Tin tức tập trung vào giáo dục của báo Philadelphia Tribune

 • Cách Thức Sở Giáo Dục Philadelphia Hỗ Trợ Title IX

  Chúng tôi cố gắng cung cấp một môi trường học tập an toàn, tích cực cho tất cả học sinh và nghiêm cấm mọi hình thức quấy rối và phân biệt đối xử bất hợp pháp, bao gồm quấy rối và phân biệt đối xử tình dục đối với học sinh bởi bất kỳ học sinh, nhân viên hoặc cá nhân nào khác trong trường học và văn phòng của chúng tôi.